Certifikačné kritériá

 

O značku kvality Certifikované ubytovanie na vidieku® sa môžu uchádzať ubytovacie zariadenia, ktoré sú lokalizované v obci na vidieku na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň splnili minimálne požiadavky pre pridelenie značky kvality.

Základným predpokladom úspešnej certifikácie ubytovacieho zariadenia je poskytovanie ubytovacích služieb v súlade s platnými predpismi upravujúcimi podnikanie v ubytovacích službách a hygienické požiadavky na prevádzku ubytovacích zariadení.

 

Minimálne požiadavky pre pridelenie značky kvality sú stanovené prostredníctvom certifikačných kritérií, ktoré schvaľuje certifikačné komisia. Certifikačné kritériá sú rozdelené na povinné a fakultatívne. Povinné kritérium musí splniť každé ubytovacie zariadenie. Fakultatívne kritérium umožňuje prevádzkovateľovi zariadenia možnosť zamerať sa na špecifickú cieľovú skupinu hostí, ktorej požiadavky chce prostredníctvom svojho doplnkového vybavenia a služieb uspokojiť. Za každé splnené kritérium získa hodnotené ubytovacie zariadenie príslušný počet bodov (podľa tabuľky 1). Minimálna hranica pre úspešné certifikovanie ubytovacieho zariadenia je stanovená osobitne pre  skupinu ubytovacích zariadení zaradených v kategóriách hotelových a parahotelových zariadení.

 

Tabuľka 1: Kritériá pre udelenie značky kvality Certifikované ubytovanie na vidieku®

Skupina ubytovacích zariadení Certifikačné kritériá
Hotelové ubytovacie zariadenia: hotel, garni hotel, horský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel, motel, botel, penzión

Povinné:  48 bodov

Fakultatívne: min. 37 bodov

Súhrnne: min. 85 bodov – max. 163 bodov

Parahotelové ubytovacie zariadenia: apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, kemping, ubytovanie v súkromí /izba, objekt, prázdninový byt/

Povinné: 47 bodov

Fakultatívne: min. 37 bodov

Súhrnne: min. 84 bodov – max. 162 bodov

Zdroj: Vlastné spracovanie.

 

Hodnotenie ubytovacieho zariadenia zahŕňa nasledujúce oblasti:
  • lokalizácia a vzhľad ubytovacieho zariadenia
  • dostupnosť ubytovacieho zariadenia
  • základná vybavenosť ubytovacieho zariadenia
  • zamestnanci
  • informácie
  • bezpečnosť v ubytovacom zariadení
  • spätná väzba medzi poskytovateľom služby a hosťom
  • doplnková vybavenosť ubytovacieho zariadenia
  • doplnkové služby ubytovacieho zariadenia

 

Konkrétne certifikačné kritériá uvádza hodnotiaci hárok (v prílohe 1). Po jeho vyplnení si môže prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia aj sám preveriť či minimálne požiadavky na udelenie značky kvality spĺňa. Proces certifikácie je transparentný. V praxi overuje splnenie certifikačných kritérií na mieste vyškolený audítor. ?

 

Doplnkové označenie certifikovaného ubytovania na vidieku

 

Certifikované ubytovacie zariadenie má možnosť požiadať o zaradenie do jednej zo skupín  certifikovaných ubytovacích zariadení, ktoré vyjadrujú užšie zameranie služieb ubytovacieho zariadenia na konkrétnu cieľovú skupinu hostí, ktorej požiadavky dokáže ubytovacie zariadenie uspokojiť najlepšie. Zaradenie do príslušnej skupiny umožní návštevníkovi jednoduchú orientáciu pri tematickom vyhľadávaní ubytovacieho zariadenia (http://ubytovanienavidieku.sk/).

 

 

Certifikované ubytovanie na vidieku „turistika“

Ubytovacie zariadenie lokalizované v tesnej  blízkosti turistických a cykloturistických trás alebo je súčasťou hospodárskeho dvora. Cieľové skupiny so záujmom o športové vyžitie vo vidieckom prostredí. Realizácia aktivít ako pešia turistika, cykloturistika, poľovníctvo, agroturistika, jazda na koni.

 

Certifikované ubytovanie na vidieku „pobyt pri vode“

Ubytovacie zariadenie lokalizované v blízkosti vodného zdroja (vodné plochy, toky, termálne pramene), ktorý sa využíva na rekreačné aktivity: kúpanie, vodné športy. Cieľovou skupinou sú najmä rodiny s deťmi, seniori. Ubytovacie zariadenie poskytuje spravidla okrem základných služieb i širokú škálu doplnkových služieb.

 

Certifikované ubytovanie na vidieku „kultúra a vzdelávanie“

Ubytovacie zariadenie je vhodné pre realizáciu väčších kultúrnych podujatí, vzdelávacích aktivít typu konferencií a pracovných seminárov alebo pre organizovanie kurzov. Cieľovou skupinou sú manažéri a pracovníci firiem, zamestnanci inštitúcií verejnej správy a samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, členovia rôznych záujmových združení a zväzov.

 

„Viacúčelové“ certifikované ubytovanie na vidieku

Ubytovacie zariadenie je lokalizované v obci, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti priemyselnej zóny mesta, v blízkosti veľkého podniku, prípadne na hlavnej cestnej trase, v blízkosti mesta. Tieto ubytovacie zariadenia využívajú najmä zamestnanci blízkych podnikov, tranzitní cestujúci, obchodní cestujúci, mototuristi.