Ciele certifikácie

 

Hlavným cieľom certifikácie je zvýšiť kvalitu služieb ubytovacích zariadení na vidieku a podporiť túto vybranú skupinu ubytovacích zariadení pri presadení sa na trhu cestovného ruchu.

Proces certifikácie sleduje aj ďalšie ciele:

  • zjednotiť úroveň minimálnych požiadaviek na kvalitu ubytovacích zariadení na vidieku,
  • poskytnúť návštevníkovi garancie kvality pri výbere ubytovacieho zariadenia, resp. pomôcť mu pri jeho rozhodovaní,
  • spoločne propagovať ubytovacie zariadenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu,
  • prostredníctvom finančných a nefinančných nástrojov podporovať certifikované ubytovacie  zariadenia na vidieku.