Subjekty zabezpečujúce certifikáciu v praxi

Hlavný garant certifikácie: Nitriansky samosprávny kraj

Odborná podpora: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Certifikačná komisia: Zástupcovia vybraných inštitúcií, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji cestovného ruchu v NSK

Partneri pri realizácii certifikácie v praxi: Regionálna rozvojová agentúra Nitra, MAS