Registračný formulár
„Ubytovanie na vidieku“

Pokiaľ nechcete vypĺňať všetky údaje naraz, postačí vyplnenie povinných údajov. Po odoslaní formuláru Vám bude vytvorený účet, kde budete môcť dopĺňať a meniť ostatné údaje. Povinné polia sú označené hviezdičkou (*) a červenou farbou.

Údaje o objekte

Údaje o vlastníkovi objektu

Údaje o kontaktnej osobe (držiteľ kľúča) – pre ubytovanie v súkromí

Základné údaje o ubytovacom zariadení

Kapacita objektu

Využiteľnosť objektu:

Možnosť priviesť si domáce zviera

Možnosť ubytovania viacerých nezávislých skupín hostí

Infraštruktúra v okolí objektu:

1. Lokalizácia a vzhľad ubytovacieho zariadenia

2. Dostupnosť ubytovacieho zariadenia

3. Základná vybavenosť ubytovacieho zariadenia

Spoločné priestory

Izby

Izba má nasledujúce vybavenie

4. Zamestnanci

Vyplní majiteľ/prevádzkovateľ „Hotel/Penzión“

Vyplní majiteľ/prevádzkovateľ „Ubytovanie v súkromí“

5. Informácie

6. Bezpečnosť v ubytovacom zariadení

7. Spätná väzba medzi poskytovateľom služby a hosťom

8. Doplnková vybavenosť ubytovacieho zariadenia

9. Doplnkové služby ubytovacieho zariadenia

A: Bežné služby

B: Špecifické služby pre ubytovanie na vidieku

C: Ponuka voľnočasových aktivít typických pre agroturistiku

Zaraďte ubytovacie zariadenie podľa cieľovej skupiny hostí, na ktorú sa primárne orientujete (vyberte len jednu možnosť):

Priložte minimálne 2 fotografie ubytovacieho zariadenia:

Potvrďte: