Význam certifikácie vo vidieckom cestovnom ruchu

Certifikácia (ubytovacích zariadení) je proces, ktorý predpokladá existenciu štandardov na základe ktorých je možné hodnotiť kvalitu vybavenia a služieb ubytovacieho zariadenia. Dobre nastavené štandardy obvykle zohľadňujú:

  • požiadavky zákazníka na konkrétnu dimenziu služby (vybavenosť izby, kuchynky, relaxačných zariadení…) a na proces poskytovania služieb (ochota a zdvorilosť personálu, rýchle a dôsledné riešenie požiadaviek zákazníka a pod.)
  • požiadavky konkurencie. Ak si chce poskytovateľ služby zabezpečiť určité postavenie na trhu služieb je nútený akceptovať úroveň tých istých služieb, ktoré poskytuje konkurencia. Vyššiu kvalitu ním poskytovaných služieb môže povýšiť na strategickú konkurenčnú výhodu.
  • požiadavky poskytovateľa služby, ktoré vychádzajú zo schopnosti, kreatívnosti, pohotovosti a kapitálovej dispozície poskytovať ním stanovenú kvalitu služieb.

Výsledkom úspešnej certifikácie ubytovacieho zariadenia je získanie certifikátu – osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že subjekt splnil stanovené požiadavky.

Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku prináša výhody nielen certifikovaným zariadeniam, ale aj návštevníkom týchto zariadení. Hlavnou výhodou pre ubytovacie zariadenia je predovšetkým získanie značky kvality a s ňou spojená propagácia ich služieb. Návštevníci sa môžu spoľahnúť, že prostredníctvom služieb poskytovaných v certifikovaných zariadeniach, naplnia svoje očakávania.

Výhody spojené s certifikáciou ubytovacích zariadení na vidieku – z pohľadu certifikovaných zariadení a z pohľadu hosťa